DATOS
Zona:
3
Número no libro:
57
Nome:
Domingo
Primeiro apelido:
Núñez
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:11:00
Día da semana:
Luns
Inicio:
02:44:00
Fin:
02:55:00
Observacións:
Don

Volver ao listado