DATOS
Zona:
3
Número no libro:
58
Nome:
José
Primeiro apelido:
Cao
Segundo apelido:
López
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:05:00
Día da semana:
Luns
Inicio:
02:55:00
Fin:
03:00:00
Observacións:

Volver ao listado