DATOS
Zona:
1
Número no libro:
23
Nome:
Juana
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
López
Lugar onde vive:
As Penas
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:58:00
Día da semana:
Luns
Inicio:
16:42:00
Fin:
17:40:00
Observacións:

Volver ao listado