DATOS
Zona:
4
Número no libro:
1
Nome:
Herdeiros Fernando
Primeiro apelido:
Rodríguez
Segundo apelido:
Valdonedo
Lugar onde vive:
A Quinta
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
17:20:00
Día da semana:
Luns
Inicio:
03:00:00
Fin:
20:20:00
Observacións:
Don

Volver ao listado