DATOS
Zona:
4
Número no libro:
2
Nome:
Pedro
Primeiro apelido:
Mondelo
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:41:00
Día da semana:
Luns
Inicio:
20:20:00
Fin:
21:01:00
Observacións:

Volver ao listado