DATOS
Zona:
4
Número no libro:
3
Nome:
Juan
Primeiro apelido:
Novoa
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
A Quinta
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
06:19:00
Día da semana:
Luns
Inicio:
21:01:00
Fin:
03:20:00
Observacións:

Volver ao listado