DATOS
Zona:
4
Número no libro:
4
Nome:
Antonio
Primeiro apelido:
Rodríguez
Segundo apelido:
González
Lugar onde vive:
O Casar
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:08:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
03:20:00
Fin:
03:28:00
Observacións:

Volver ao listado