DATOS
Zona:
4
Número no libro:
5
Nome:
José
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
As Penas
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:40:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
03:28:00
Fin:
04:08:00
Observacións:

Volver ao listado