DATOS
Zona:
4
Número no libro:
6
Nome:
Cándida
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
San Xurxo de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:07:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
04:08:00
Fin:
04:15:00
Observacións:

Volver ao listado