DATOS
Zona:
4
Número no libro:
7
Nome:
Tomás
Primeiro apelido:
Villar
Segundo apelido:
López
Lugar onde vive:
Condelle de Castro Caldelas
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:15:00
Día da semana:
Inicio:
04:15:00
Fin:
04:30:00
Observacións:

Volver ao listado