DATOS
Zona:
4
Número no libro:
8
Nome:
Domingo
Primeiro apelido:
Núñez
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
01:38:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
04:30:00
Fin:
06:08:00
Observacións:
Don

Volver ao listado