DATOS
Zona:
4
Número no libro:
9
Nome:
Sevastián
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
As Penas
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:32:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
06:08:00
Fin:
06:40:00
Observacións:

Volver ao listado