DATOS
Zona:
1
Número no libro:
24
Nome:
José
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Pérez
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:07:00
Día da semana:
Luns
Inicio:
17:40:00
Fin:
17:47:00
Observacións:

Volver ao listado