DATOS
Zona:
4
Número no libro:
11
Nome:
Manuela
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Fernández
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:05:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
07:19:00
Fin:
07:24:00
Observacións:

Volver ao listado