DATOS
Zona:
4
Número no libro:
12
Nome:
Blas
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
A Quinta
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:12:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
07:24:00
Fin:
07:36:00
Observacións:

Volver ao listado