DATOS
Zona:
4
Número no libro:
15
Nome:
Domingo
Primeiro apelido:
Rodríguez
Segundo apelido:
Blanco
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
07:49:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
08:40:00
Fin:
16:29:00
Observacións:

Volver ao listado