DATOS
Zona:
4
Número no libro:
17
Nome:
Florentina
Primeiro apelido:
Fernández
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:30:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
19:19:00
Fin:
19:49:00
Observacións:

Volver ao listado