DATOS
Zona:
4
Número no libro:
19
Nome:
Lisardo
Primeiro apelido:
Pérez
Segundo apelido:
Pérez
Lugar onde vive:
A Quinta
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:16:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
19:56:00
Fin:
20:12:00
Observacións:

Volver ao listado