DATOS
Zona:
4
Número no libro:
20
Nome:
Basilio
Primeiro apelido:
Pérez
Segundo apelido:
Novoa
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
02:43:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
20:12:00
Fin:
22:55:00
Observacións:

Volver ao listado