DATOS
Zona:
4
Número no libro:
21
Nome:
Miguel
Primeiro apelido:
Fernández
Segundo apelido:
Martínez
Lugar onde vive:
A Quinta
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
14:29:00
Día da semana:
Martes
Inicio:
22:45:00
Fin:
13:24:00
Observacións:

Volver ao listado