DATOS
Zona:
4
Número no libro:
22
Nome:
María
Primeiro apelido:
Pérez
Segundo apelido:
Losada
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
11:48:00
Día da semana:
Mércor
Inicio:
13:24:00
Fin:
01:12:00
Observacións:

Volver ao listado