DATOS
Zona:
4
Número no libro:
23
Nome:
Pedro
Primeiro apelido:
López
Segundo apelido:
Fernández
Lugar onde vive:
A Quinta
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
04:52:00
Día da semana:
Xoves
Inicio:
01:12:00
Fin:
06:04:00
Observacións:

Volver ao listado