DATOS
Zona:
4
Número no libro:
24
Nome:
Manuel
Primeiro apelido:
Blanco
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
O Souto
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
05:35:00
Día da semana:
Xoves
Inicio:
06:04:00
Fin:
11:39:00
Observacións:

Volver ao listado