DATOS
Zona:
4
Número no libro:
25
Nome:
Josefa
Primeiro apelido:
Rodríguez
Segundo apelido:
Martínez
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:08:00
Día da semana:
Xoves
Inicio:
11:39:00
Fin:
11:47:00
Observacións:

Volver ao listado