DATOS
Zona:
4
Número no libro:
26
Nome:
Pascual
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
Guillín
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
04:11:00
Día da semana:
Xoves
Inicio:
11:47:00
Fin:
15:58:00
Observacións:

Volver ao listado