DATOS
Zona:
4
Número no libro:
27
Nome:
Ignacia
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
A Quinta
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
05:44:00
Día da semana:
Xoves
Inicio:
15:58:00
Fin:
21:42:00
Observacións:

Volver ao listado