DATOS
Zona:
4
Número no libro:
28
Nome:
José
Primeiro apelido:
Cao
Segundo apelido:
López
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:43:00
Día da semana:
Xoves
Inicio:
21:42:00
Fin:
22:25:00
Observacións:

Volver ao listado