DATOS
Zona:
4
Número no libro:
30
Nome:
Juan
Primeiro apelido:
Nogueira
Segundo apelido:
Alonso
Lugar onde vive:
A Quinta
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
07:04:00
Día da semana:
Xoves
Inicio:
22:42:00
Fin:
05:46:00
Observacións:

Volver ao listado