DATOS
Zona:
1
Número no libro:
26
Nome:
José
Primeiro apelido:
López
Segundo apelido:
González
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
01:37:00
Día da semana:
Luns
Inicio:
18:28:00
Fin:
20:05:00
Observacións:

Volver ao listado