DATOS
Zona:
4
Número no libro:
31
Nome:
Tomás
Primeiro apelido:
Rodicio
Segundo apelido:
Pérez
Lugar onde vive:
Domecelle de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
16:43:00
Día da semana:
Venres
Inicio:
05:46:00
Fin:
22:29:00
Observacións:
Don

Volver ao listado