DATOS
Zona:
4
Número no libro:
32
Nome:
José
Primeiro apelido:
López
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
Os Lameiros
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:21:00
Día da semana:
Venres
Inicio:
22:29:00
Fin:
22:50:00
Observacións:

Volver ao listado