DATOS
Zona:
4
Número no libro:
33
Nome:
Antonio
Primeiro apelido:
Fernández
Segundo apelido:
Martínez
Lugar onde vive:
A Ponte
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:21:00
Día da semana:
Venres
Inicio:
22:50:00
Fin:
23:11:00
Observacións:

Volver ao listado