DATOS
Zona:
4
Número no libro:
35
Nome:
Miguel
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Fernández
Lugar onde vive:
As Penas
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
04:58:00
Día da semana:
Venres
Inicio:
23:32:00
Fin:
04:30:00
Observacións:

Volver ao listado