DATOS
Zona:
4
Número no libro:
37
Nome:
Manuel
Primeiro apelido:
Rodríguez
Segundo apelido:
López
Lugar onde vive:
Vilamaior de Castro Caldelas
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
01:02:00
Día da semana:
Sábado
Inicio:
07:06:00
Fin:
08:08:00
Observacións:

Volver ao listado