DATOS
Zona:
4
Número no libro:
38
Nome:
Benigno
Primeiro apelido:
Domínguez
Segundo apelido:
Arias
Lugar onde vive:
San Silvestre de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
00:55:00
Día da semana:
Sábado
Inicio:
08:08:00
Fin:
09:03:00
Observacións:

Volver ao listado