DATOS
Zona:
4
Número no libro:
40
Nome:
Santiago
Primeiro apelido:
Arias
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
Domecelle de Río
Veciño de Navea:
Non
Eidos:
Tempo asigando:
06:57:00
Día da semana:
Sábado
Inicio:
12:41:00
Fin:
19:38:00
Observacións:
Don

Volver ao listado