DATOS
Zona:
1
Número no libro:
27
Nome:
Antonio
Primeiro apelido:
Rodríguez
Segundo apelido:
González
Lugar onde vive:
O Casar
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
01:11:00
Día da semana:
Luns
Inicio:
20:05:00
Fin:
21:16:00
Observacións:

Volver ao listado