DATOS
Zona:
4
Número no libro:
41
Nome:
Manuel
Primeiro apelido:
Pérez
Segundo apelido:
Pérez
Lugar onde vive:
A Quinta
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
03:46:00
Día da semana:
Sábado
Inicio:
19:38:00
Fin:
23:24:00
Observacións:

Volver ao listado