DATOS
Zona:
4
Número no libro:
43
Nome:
Carlos
Primeiro apelido:
Pérez
Segundo apelido:
López
Lugar onde vive:
O Casar
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:33:00
Día da semana:
Sábado
Inicio:
23:55:00
Fin:
00:28:00
Observacións:

Volver ao listado