DATOS
Zona:
4
Número no libro:
46
Nome:
José
Primeiro apelido:
Núñez
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
A Eirexa
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:33:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
04:26:00
Fin:
04:59:00
Observacións:

Volver ao listado