DATOS
Zona:
4
Número no libro:
47
Nome:
Joaquín
Primeiro apelido:
Núñez
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
A Eirexa
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:23:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
04:59:00
Fin:
05:22:00
Observacións:

Volver ao listado