DATOS
Zona:
4
Número no libro:
48
Nome:
Domingo
Primeiro apelido:
Pérez
Segundo apelido:
Núñez
Lugar onde vive:
O Casar
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:46:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
05:22:00
Fin:
06:08:00
Observacións:

Volver ao listado