DATOS
Zona:
4
Número no libro:
49
Nome:
Gumersindo
Primeiro apelido:
Pérez
Segundo apelido:
Pérez
Lugar onde vive:
A Quinta
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:26:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
06:08:00
Fin:
06:34:00
Observacións:

Volver ao listado