DATOS
Zona:
1
Número no libro:
28
Nome:
Ramón
Primeiro apelido:
Pérez
Segundo apelido:
Lugar onde vive:
Sabugueiro de Río
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:55:00
Día da semana:
Inicio:
21:16:00
Fin:
22:11:00
Observacións:

Volver ao listado