DATOS
Zona:
4
Número no libro:
50
Nome:
Francisca
Primeiro apelido:
Pérez
Segundo apelido:
López
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:20:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
06:34:00
Fin:
06:54:00
Observacións:

Volver ao listado