DATOS
Zona:
4
Número no libro:
51
Nome:
Carmen
Primeiro apelido:
Rodríguez
Segundo apelido:
Portea
Lugar onde vive:
A Eirexa
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:23:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
06:54:00
Fin:
07:17:00
Observacións:

Volver ao listado