DATOS
Zona:
4
Número no libro:
52
Nome:
María
Primeiro apelido:
Álvarez
Segundo apelido:
Pérez
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:16:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
07:17:00
Fin:
07:33:00
Observacións:

Volver ao listado