DATOS
Zona:
4
Número no libro:
53
Nome:
Felipe
Primeiro apelido:
López
Segundo apelido:
Fernández
Lugar onde vive:
O Casar
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:29:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
07:33:00
Fin:
08:02:00
Observacións:

Volver ao listado