DATOS
Zona:
4
Número no libro:
54
Nome:
Miguel
Primeiro apelido:
López
Segundo apelido:
Rodríguez
Lugar onde vive:
A Quinta
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:36:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
08:02:00
Fin:
08:38:00
Observacións:

Volver ao listado