DATOS
Zona:
4
Número no libro:
56
Nome:
Manuel
Primeiro apelido:
Mondelo
Segundo apelido:
Álvarez
Lugar onde vive:
O Campo
Veciño de Navea:
SI
Eidos:
Tempo asigando:
00:58:00
Día da semana:
Domingo
Inicio:
09:29:00
Fin:
00:00:00
Observacións:

Volver ao listado